O nás

Společnost KLADRUBSKÁ a.s. hospodaří na 4700 hektarech zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, řepky ozimé a výrobu krmiv. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu s tržní produkcí mléka se základním stádem cca 930 kusů dojnic. Dalším předmětem činnosti společnosti je provoz bioplynové stanice. Společnost hospodaří v méně příznivé oblasti severní části okresu Rokycany.